Vocabulario Albanés Tiempo - Hora 0:15 (Quince)  00:15 (Ftua)
 0:30 (Treinta)  00:30 (Tridhjetë)
 0:45 (Cuarenta Y Cinco)  00:45 (dyzet e pesë)
 4:45 Pm  0.697916666666667
 7:00 Am  0.291666666666667
 A Las Cuatro Y Cuarenta Y Cinco De La Tarde  Një Dyzet katër dhe pesë në pasdite
 A Las Ocho De La Mañana  A Las Ocho Morning
 Amanecer (M.)  Dawn (M.)
 Diez Y Media De La Noche  Dhjetë Dhe Half Of Night
 En La Madrugada (F.)  Në Dawn (F.)
 En La Mañana (F.)  Në mëngjes (F.)
 En La Noche (F.)  Në Night (F.)
 En La Tarde (F.)  Në mbrëmje (F.)
 Esté Allá A Las Tres De La Tarde  Bëhu Ka Për tre nga Mbrëmje
 Esté Aquí A Las Seis Y Quince De La Mañana  Të jetë këtu në gjashtë pesëmbëdhjetë mëngjesit
 Mañana (F.)  Nesër (F.)
 Medianoche (F.)  Midnight (F.)
 Mediodía (M.)  Mesdita (M.)
 Noche (F.)  Night (F.)
 Puesta (F.) Del Sol (M.)  Komisionere (F.) Del Sol (M.)
 Tarde (F.)  Pasdite (F.)